83 Dốc viện Phụ Sản, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội


Education

    Tôi là Nguyễn Phúc Hưng- CEO của Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An Website: http://trungthaovina.com chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An- Chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng

Career


Current Employer


Experience

    Tôi là Nguyễn Phúc Hưng- CEO của Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An Website: http://trungthaovina.com chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An- Chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng

Who I Want To Be in Five Years

    Tôi là Nguyễn Phúc Hưng- CEO của Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An Website: http://trungthaovina.com chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng Đông trùng hạ thảo Phúc Thành An- Chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo chất lượng

Interests

No posts yet.