Download Our New Mogul App Worldwide

Become your best self with a community of real women around the world who have your back.

Download Now

8điềubuộcphảihọckhikinhdoanhbấtđộngsản

Click here to read more. Then join the conversation on Mogul below. External


2 replies

As a guest user, you can still reply to conversations. Just press the "Reply" button below, which will prompt you to sign in or sign up on Mogul before your Reply posts.

 • Landberagent
  5d ago

  Kinh doanh bất động sản cần học những gì? Học kinh doanh bất động sản như thế nào? là 2 trong số những câu hỏi phổ biến thường bắt gặp ở những môi giới bất động sản mới vào nghề, những người có ý định đầu tư vào nhà đất. Những câu hỏi này tưởng như rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết và nắm rõ. Để trả lời cho những thắc mắc trên, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những điều kiện "tiên quyết" cũng như những thứ bắt buộc phải học nếu muốn "tham gia" con đường kinh doanh nhà đất.

  Kinh doanh bất động sản cần học những gì? Học kinh doanh bất động sản như thế nào? là 2 trong số những câu hỏi phổ biến thường bắt gặp ở những môi giới bất động sản mới vào nghề, những người có ý định đầu tư vào nhà đất. Những câu hỏi này tưởng như rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết và nắm rõ. Để trả lời cho những thắc mắc trên, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những điều kiện "tiên quyết" cũng như những thứ bắt buộc phải học nếu muốn "tham gia" con đường kinh doanh nhà đất.

 • Dawn123
  5d ago

  Business seem to be quite active in Vietnam.

  Business seem to be quite active in Vietnam.


Tính năng chuyên nghiệp Landber Agent một ứng dụng bất động sản thông minh dành riêng cho môi giới hỗ trợ quản lý công việc và khách hàng. Quản lý khách hàng Cho phép thêm trực tiếp khách hàng từ danh bạ, ghi chú lưu trữ lịch sử giao dịch của khách hàng, kiểm tra thông tin khách hàng có là [...]

Report this post
Report this post

Want your dream job or internship?

Join the women worldwide who discovered their next opportunity on Mogul.

Get My Dream Job Now

Moguls Interested in Ho Chi Minh University

Want your dream job or internship?

Join the women worldwide who discovered their next opportunity on Mogul.

Get My Dream Job Now

Trending Jobs

See All Jobs

Trending Marketplace

See All Marketplace

Trending Questions

See All Questions